zavetine plus.pdf zavetine plus.pdf
Размер: 2418,823 Kb
Тип : pdf
 
Zavetine+, 1. 2 avgust 2013.pdf Zavetine+, 1. 2 avgust 2013.pdf
Размер: 4672,061 Kb
Тип : pdf

Портал Сазвежђе З

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

Драги пријатељи, нарочито Ви, из Северне и Јужне Америке. У току је акција веома повољне претплате на Делове "Портала Сазвежђе З", који ће од почетка календарског пролећа 2018, постати ЗАШТИЋЕНИ - другим речима доступни само претплатницима. Видите више на ПРЕТПЛАТА

UERKA: Уред за регистрацију и класификацију (У.Р.К. или Уерка) настао је, послије првих медиалистичких окупљања, према замисли Леонида Шејке. То је требало да буде основа једне духовне цитаделе, како је замишљао Шејка, опчињен спекулативним неимарством и духовим замковима шпањолских мистика… У почетку би Уерка прикупљала информације; она биљежи податке „чији се смисао и значај не могу одмах схватити…“ – видети више: на месту где ниче та фатморгана уметника Друге српске ренесансе: Друга српска ренесанса
Уерка је осуђена на "тајну историју"... "Тајна историја" интригира многе духове, од Балзака до Л. Паулса, она је истинитија од "официјелне", али је - мистериозна. Јер се истина сакрива.Уерка наговештава супериоризацију медиалистичких слојева...

       М. Главуртић

Леонид Шејка: ПОСЛЕДЊИ ЗАПИС
(ПЕЛАЗГИОН) СИМВОЛ СУРБИТЕ
 
Да би се разумеле планетарне сурбите, треба прихватити чињеницу да су планете шупље и да свака унутар себе крије централно унутрашње Сунце. За разлику од планета, где је унутрашње сунце аналогно тачки у кругу, а максималан утицај гравитационог и електромагнетног поља планете са централним унутрашњим Сунцем чини сурбиту, звезде представљају тачку активног космичког изворишта, што значи да је звезда аналогна тачки која са звезданим системом чини сурбиту. Није онда за чуђење, што су  у српском предању звезде на небу душе људске а душа ћерка Неба.
Семантика српског имена стоји  у директној вези с извориштем преко пинеалне жлезде, па се не треба чудити ни веровању у Срба да су божија деца, о чему сведоче несрпски народи у античко време. С друге стране, то је више него довољан разлог за ирационалан однос према Србима и њихову сатанизацију. Ипак, у целој причи суштинска остаје чињеница, да захваљујући сурбити и сурбиталној тачки, све што постоји  буде међусобно повезано.

     Видети више: СУРБИТА- Пелазгион